Subsidie voor Bedrijven
Subsidiecheck
Subsidiepakketten
Subsidienieuws
Subsidiesuccessen
Subsidietoelichting
Subsidie voor Bedrijven
Partners Subsidie voor Bedrijven
Subsidievouchers
Subsidiecursus
Contact
Doe de subsidiecheck!


SUBSIDIESUCCESSEN

Onderstaande casussen beschrijven hoe een aantal van onze klanten succesvol gebruik van subsidies hebben gemaakt.

INVESTEREN IN NIEUWE VERLICHTING
Een detaillist wilde de verlichting in zijn winkel vernieuwen. Hierbij viel zijn keuze op energiezuinige verlichting. Via een fiscale regeling kon hierop subsidie worden aangevraagd en bedroeg het netto voordeel circa 11% van de investeringskosten (aanschaf- en installatiekosten).

INVESTEREN IN BEDRIJFSMIDDELEN
Een producent van voedingsmiddelen verhuisde naar een nieuwe locatie. Hierdoor werd volop geïnvesteerd in nieuwe bedrijfsmiddelen die energie bespaarden en/of een milieuvoordeel  opleverden. Via een fiscale regeling kon op deze bedrijfsmiddelen subsidie worden aangevraagd en bedroeg het netto voordeel voor dit bedrijf circa 11% van de investeringskosten in deze nieuwe bedrijfsmiddelen, wat in totaal enkele tienduizenden euro’s voor de producent opleverde.

STARTKAPITAAL
Na meer dan 10 jaar rond te hebben gelopen met het idee voor zichzelf te beginnen heeft deze startende ondernemer een half jaar geleden de stap genomen. Na een uitgebreid ondernemingsplan te hebben opgesteld is het gelukt een lening te verkrijgen van € 35.000.

FISCALE AFTREKKEN
Een zelfstandig ondernemer werd gewezen op de mogelijkheid van een extra aftrek van de fiscale winst. Omdat hij recent gestart was kon hij nog gebruik maken van een extra aftrekmogelijkheid. Het financiële voordeel liep daardoor op tot enkele duizenden euro's.

IN DIENST NEMEN STAGIAIR
In een klein bedrijf loopt een stagiair zes maanden stage. De ondernemer kreeg hiervoor een subsidie van bijna € 600.

AANPASSING ARBEIDSPLAATS
Een kantoormedewerkster kwam tijdens haar vakantie ongelukkig ten val. Na een lange revalidatie kon zij op therapeutische basis aan het werk. Hiervoor had zij een aangepaste bureaustoel nodig. De kosten van bijna € 1500 zijn volledig vergoed.

IN DIENST NEMEN ARBEIDSGEHANDICAPTE
Na lang zoeken vond de ondernemer de juiste medewerker met de juiste kwalificaties. Gegeven haar beperking wordt een deel van de loonkosten vergoed.

PRODUCT- EN PROCESONTWIKKELING
Een producent van fitnessapparatuur had verschillende problemen met een serie loopbanden. Het oplossen ervan was voor hem technisch vernieuwend omdat hij dit probleem nooit eerder moest verhelpen. Door een “loonkostensubsidie” vielen de ontwikkelkosten ruim € 45.000 lager uit.

NATUUR EN RECREATIE
Een ondernemer in de landbouwsector had behoorlijk wat ruimte over in zijn verschillende gebouwen en hij wilde zijn kansen beproeven op het gebied van agro-toerisme. Door een aantal investeringen (aanpassingen) te plegen in deze gebouwen wilde hij een ruimte voor toeristen creëren om ze de mogelijkheid te bieden bij hem te overnachten en te ontbijten. Hij ontving circa €3000 subsidie om deze ruimte geschikt te maken voor gasten.

INKOPEN KENNIS
Bij de ontwikkeling van een nieuw (innovatief) product liep een mkb-bedrijf tegen een probleem aan, die met de aanwezige kennis bij het bedrijf niet kon worden opgelost. Een kennisinstelling  was in staat deze ontbrekende kennis wel te leveren waarmee het probleem wel door het bedrijf opgelost kon worden. Het bedrijf had hier vooraf een zogenaamde kennisvoucher voor aangevraagd en deze succesvol gebruikt. Hierdoor vielen de kosten van dit onderzoek € 5000 lager uit.

MILIEU
Een bedrijf in de chemische sector ging samen met een van zijn leveranciers een zeer innovatieve techniek ontwikkelen om de emissie van geurstoffen te verminderen. Bewezen was dat op laboratoriumschaal de techniek werkte. Het samenwerkingsverband kreeg in dit project subsidie om de techniek verder te ontwikkelen en deze op kleine schaal in de praktijk te testen. De toegezegde subsidie bedroeg hiervoor € 160.000.

ENERGIE
Een samenwerkingsverband in de bouwsector ging voor het eerst in Nederland een nieuwe techniek toepassen die tot aanzienlijke energiebesparing in gebouwen zou moeten leiden. Tijdens een demonstratieproject werd deze nieuwe techniek getest en werd gemeten of de verwachte besparing ook daadwerkelijk realiseerbaar was in de praktijk. De toegezegde subsidie bedraagt 40% van de extra investeringskosten,  ruim € 75.000.

INNOVEREN
Een hightech ondernemer heeft in samenwerking met een aantal andere bedrijven en kennisinstellingen in Europa onderzoek uitgevoerd om een bepaalde grote doorbraak te realiseren. De kosten om dit alleen te doen waren veel te hoog. Het internationale samenwerkingsverband heeft voor het twee jaar durende project de maximale subsidie van € 1 miljoen gekregen.

NIEUWE PRODUCTIELOCATIE
Een producent wil dit jaar een nieuwe productielocatie in het noorden van Nederland bouwen om een nieuw product te produceren. Het ziet er naar uit dat hij aanspraak kan maken op een investeringspremie. Omdat het een klein bedrijf betreft zou hij door de locatie van deze nieuwe vestiging 25% subsidie kunnen krijgen op zijn investeringen in grond, gebouwen en bedrijfsmiddelen.

INTERNATIONALISEREN EN SAMENWERKING
Om kosten te besparen en zo nog beter de prijsconcurrentie aan te kunnen gaan wilde een producent van verpakkingsmiddelen een deel van zijn productie verplaatsen naar Azië. In Azië werd een partner en de juiste locatie gevonden die voldeed aan de voorwaarden vanuit subsidieoogpunt (het juiste land, in de juiste regio en op het juiste moment) en werd een succesvolle joint venture gestart die voor veel lokale werkgelegenheid zorgde en een impuls gaf aan de lokale economie. De ondernemer kreeg voor dit project meer dan € 1 miljoen subsidie voor investeringen in ondermeer machines (hardware), kennisoverdracht en projectmanagement.

Doe de subsidiecheck! E-mail Website